Suche

Oddziały firmy

Cały obraz – za jednym kliknięciem. Tutaj dowiesz się, gdzie znajdują się nasze oddziały, jakie usługi oferują i jak się z nimi skontaktować.

Oddziały REMONDIS Industrie Service


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Stopka redakcyjna

Informacje dotyczą ochrony danych osobowych/ polityki prywatności: Informacje dotyczące danych osobowych

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Germany
T +49 2306 106673
F +49 2306 106686
industrie-servicenoSpam@remondis.de

Osobiście odpowiedzialny Wspólnik:

REMONDIS Industrie Service Verwaltungs GmbH
Siedziba spółki: Lünen
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Dortmund
Numer rejestracji: KRS 179677

Upoważnieni do rejestracji:

Zarząd: Michael Jung, René Jurock, Markus Krauß, Georg Rethmann, Robert Sonnenschein

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Dortmund

Numer rejestrowy:

KRS 15200

Numer podatkowy:

316/5957/0253

NIP:

DE 813227281


Odpowiedzialni za redakcję tekstów do prasy w sensie § 18 ust. 2 MStV

Michael Schneider
Rzecznik prasowy
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Niemcy

W razie pytań proszę pisać na adres: infonoSpam@remondis.de.

Należy pamiętać, że zgłoszenia można przyjmować wyłącznie za pośrednictwem naszej strony kariery. Niestety, ze względu na ochronę danych osobowych musimy usuwać aplikacje, które docierają do nas w inny sposób bez ich przetwarzania.

W przypadku konkretnych pytań dotyczących odbioru i/lub udostępniania kontenerów w Twojej lokalizacji, prosimy o kontakt z utworzoną w tym celu infolinią: 0800 / 122 32 55. Dane kontaktowe Twojego oddziału regionalnego można znaleźć na stronie remondis-standorte.de.

Koncepcja i projektowanie

www.abelerbollmann.de

Realizacja i CMS

www.trisinus.de


1. Treść strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była zawsze aktualna, poprawna i kompletna pod względem treści. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że błędy zostały popełnione umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty są niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią naszej strony internetowej. Jeżeli poszczególne sformułowania lub części tego tekstu nie odpowiadają lub przestały całkowicie odpowiadać obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części niniejszego oświadczenia pozostają nienaruszone.

2. Zewnętrzne odnośniki i linki

Nie mamy żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą łącza/powiązania. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na wszystkich połączonych lub połączonych stronach, nawet jeśli link do nich został umieszczony na naszej stronie internetowej. Wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji ponosi wyłącznie dostawca strony, do której następuje przekierowanie.

3. Prawa autorskie i do znaków towarowych

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela.
Prawa autorskie do opublikowanych przez nas obiektów należą wyłącznie do nas jako autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez naszej wyraźnej zgody.

4. Wskazówka dla gender

W celu ułatwienia lektury zastosowano naprzemiennie formę męską i żeńską rzeczowników osobowych oraz określeń osobowych.
Odpowiednie terminy mają zastosowanie w sensie równego traktowania osób wszystkich płci iw żaden sposób nie oznaczają dyskryminacji. Treść naszych stron internetowych jest w równym stopniu adresowana do wszystkich płci.

5. Procedura rozstrzygania sporów

Nie ma udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.
Dostęp do platformy Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów można uzyskać pod następującym linkiem: ec.europa.eu/consumers/odr


RETRON GmbH // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS